Intro

Poistenie

Poistenie chartru a rizík vyplývajúcich z prenájmu lode

Číslo účtu pre úhradu poistného:
VUB
Iban: SK3702000000003271748559
Swift:SUBASKBX
Prijemca: Yacht-Pool s.r.o.

Č. účtu – len pre platby z Českej republiky (ČSOB):
ČSOB
Iban: SK9775000000004022640680
SWIFT: CEKOSKBX (CSOB)
Názov účtu: Yacht-Pool s.r.o.