Intro

Čo je RYA (Royal Yachting Association) ?


História.

RYA bola založená v novembri 1875 ako YACHT Racing Association (YRA). Primárna úloha bola štandardizovať pravidlá a meranie pre race-ové jachty, tak aby lode rôznej dĺžky a kategórie mohli pretekať medzi sebou navzájom.

Členstvo stálo 2 guinei a členom sa mohol stať každý vlastník pretekárskej lode nad 10 ton podľa „ themžského systému merania“ a ďalší džentlmeni, ktorí boli schválení výborom.

Prvé požiadavky o otvorenie členstva pre menšie lode boli zaznamenané už roku 1888 , ale ich členstvo bolo definitívne umožnené až v roku 1921 , kedy RYA absorbovala do svojich štruktúr Sailing Boat Association a Boat Racing Association.

YRA bola formálne premenovaná na RYA (Royal Yachting Association) v 1953 roku.


Čo je RYA?

RYA je britská národná asociácia zastrešujúca rekreačné a pretekárske plavidlá, plachetnice, motorové jachty, športové lode, windsurfing, boating po vnútrozemnský vodách, pretekárske lode a aktivity. Koordinuje pretekárske aktivity a rozvoj jednotlivých asociácií na národnej a medzinárodnej úrovni.

RYA výcvikový program poskytuje tréningový systém pre inštruktorov kurzov a skipperov motorových lodí a plachetníc s účelom získania potrebnej kvalifikácie na vedenie plavidla. Priemerne 185 000 osôb ročne absolvuje niektorý z výcvikových kurzov v 2200 RYA výcvikových centrách v 20 krajinách sveta.

RYA je jeden z naväčších vydavateľov jachtárskej literatúry, s predajom okolo pol milióna kusov vlasných publikácií ročne.

RYA Team GBR , britský jachtársky team, reprezentuje Britániu ako najúspešnejší olympijský národný team v olympijskej histórii.