Intro

Dokumenty k plavbe

Najneskôr 14 dní pred začiatkom plavby vás prosíme vyplniť crew list a zaslať nám ho s fotokópiou skiperskej licencie.

Upozornenie: min. 1 člen posádky musí vlastniť aj preukaz rádiooperátora.

Crew list si môžete stiahnuť vo formáte MS Word – DOC alebo PDF