Intro

Obsah a stupne RYA kurzov:

THE START SAILING COURSE

Minimálna požadovaná skúsenosť : žiadna
Požadované vedomosti: žiadne
Rozsah kurzu: vedenie plavidla (kormidlovanie), práca s plachtami a lanami, bezpečnosť na lodi
Znalosti dosiahnuté absolvovaním kurzu: úvod do jachtingu, získanie elementárnych jachtárskych jachtárskych skúseností , kurz sa môže započítať (zredukovať čas trvania) do Competent crew kurzu.
Minimálne trvanie kurzu: 2 dni


THE COMPETENT CREW COURSE

Minimálna požadovaná skúsenosť: žiadna
Požadované vedomosti: žiadne
Rozsah kurzu: základy jachtingu
Znalosť po absolvovaní kurzu: absolvent kurzu je schopný samostatne kormidlovať, získa základné znalosti práce s oplachtením, kompetentná asistencia skipperovi pri všetkých rutinných prácach na lodi.
Minimálne trvanie:* 5 dní

Kurz je určený pre začiatočníkov a tých, ktorý sa chcú stať kompetenými, aktívnymi členmi posádky, nie len pasažieri na lodi.


THE DAY SKIPPER COURSE

Minimálna požadovaná skúsenosť: 5 dní jachtingu, 100 NM plavby pod plachtami, 4 hodiny plavby v noci .
Požadované vedomosti: základy navigácie a jachtingu.
Rozsah kurzu: denná navigácia, kormidlovanie, práca s plachtami a vedenie jachty
Znalosť po absolvovaní kurzu: vedenie jachty v pobrežných vodách, pod dohľadom skúseného člena posádky.
Minimálne trvanie: 5 dní


THE COASTAL SKIPPER COURSE

Minimálna požadovaná skúsenosť: 15 dní jachtingu, 2 dni ako skipper, 300 MN ako skipper a 8 hodín nočnej plavby.
Požadované vedomosti: odporúča sa predchodné absolvovanie Day skipper kurzu, alebo vedomosti na jeho úrovni.
Rozsah kurzu: Skipperská zručnosť pre príbrežné a offshore plavby.
Znalosť po absolvovaní kurzu: skiprovanie jachty počas príbrežnej plavby, dennej aj nočnej.
Min. trvanie: 5 dní


THE ADVANCED COSTAL SKIPPER COURSE

Je určený pre kompetentných skipperov ,ktorý chcú rožšíriť svoje oblasti plavby na offshore a plavbu v neznámych vodách.


Na záver každého kurzu bude vydaný absolventovi certifikát o absolvovaní kurzu.